რჩევები
მსხალი
მსხლის გამოცხობისას...

მსხლის კანი მაღალ ტემპერატურაზე საკმაოდ მაგრდება, ამიტომ ყოველთვის გათლილი მსხალი გამოიყენეთ ცხობისას